Šeširi za sva vremena

Već sedam desetljeća pokrivala za glavu s oznakom »Šeširi Cahun« čuvaju glave Zagrepčanima. Riječ je o prenošenju znanja i umijeća s generaciju na generaciju, pa su zato šeširi sa znakom Cahun postali prepoznatljivim dijelom kulturne i turističke tradicije grada. No od prošlosti se ne živi i zato sada obitelj Cahun izrađuje modele po najnovijoj modi.